Obsługa zatrudniania obcokrajowców

Potrzebujesz pracowników? Brakuje ich na Polskim rynku pracy? Pomożemy Ci.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

– ustalenie formy legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowca,
– składanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na pracę i innych dokumentów i opłat wymaganych zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemców,
– uzyskanie zezwolenia na pracę,
– uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny.

Zachęcamy także do korzystania ze szkoleń z zakresu zatrudniania cudzoziemców.

Zakres szkolenia obejmuje problematykę legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców zaczynając od złożenia wniosku wizowego w kraju ojczystym do uzyskania poszczególnych zezwoleń na pracę i kart pobytu oraz innych dokumentów z którymi spotyka się pracodawca w momencie zatrudnienia cudzoziemca.

Wnikliwie i kompleksowo zostaną omówione etapy otrzymania każdego dokumentu związanego z cudzoziemcem, z uwzględnieniem specyfiki działania konkretnego Urzędu Wojewódzkiego. Dostarczenie informacji Państwu pozwala zrozumieć polski system prawa imigracyjnego w sposób jasny i przejrzysty. Fundamentalny cel naszych szkoleń polega na przekazaniu wyłącznie praktycznej wiedzy, która bazuje się na wieloletnim doświadczeniu.

Z uwagi na dużą ilość skomplikowanych przepisów i kombinacji naciskamy na indywidualne rozłożenie każdego przypadku tak, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy nie mieli żadnych wątpliwości w prawidłowej ocenie możliwości zatrudnienia cudzoziemca.

Tematy szkolenia:

  1. Podstawy pobytu cudzoziemców w Polsce;
  2. Pobyt i zatrudnienie obywateli UE;
  3. Podstawy zatrudniania obywateli państw trzecich;
  4. Ruch bezwizowy, stempel w paszporcie i inne podstawy prawne pobytu na terenie RP;
  5. Wszystko o zezwoleniu na pobyt czasowy – Karta Pobytu;
  6. Dokumenty pozwalające zatrudnić cudzoziemca oraz wyjątki (np. status studenta);
  7. Skutki nielegalnego powierzenia pracy oraz jak sprawdzić legalność pobytu cudzoziemca.